Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Tác giả: ngomanhngoc99@

Thể Loại: Huyền ẢoTiên HiệpDị Giới

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 51

Lượt xem: 18912

Tóm tắt nội dung truyện: Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Minh Duệ vô tình có được đạo Thần Niệm của một vị cường giả thần bí, tu luyện công pháp Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết bá đạo nhận được từ Thần Niệm.

Từ đây, Minh Duệ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.

Vị Diện: Từ Hoành Không Đại Lục bắt đầu, sau đó là Thiên Không Giới, cuối cùng là Tà Thần Tinh.

Phân chia cảnh giới:

- Cảnh giới chung: Chân Đồ, Chân Sĩ, Chân Sư, Chân Linh, Chân Vương, Chân Hoàng, Chân Tôn, Chân Quân, Chân Nhân, Chân Đế, Chân Thánh, Chân Thần, Chân Ma, Chân Tiên...

- Cảnh giới công pháp Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết: Vũ Hồn, Vũ Khiếu, Vũ Phách, Vũ Xuất, Vũ Ảnh, Vũ Linh, Vũ Vương, Vũ Hoàng, Vũ Tông, Vũ Tôn, Vũ Đế, Vũ Nhân, Vũ Thánh, Vũ Thần, Vũ Tiên.

Các chương mới nhất của truyện: Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết

Danh sách chương truyện Ngọc Thiên Vũ Tiên Quyết