Yêu Hoàng Thái Tử

Tác giả: Đế Yêu Hoàng

Thể Loại: Nhiều Converter

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1834

Lượt xem: 12343

Tóm tắt nội dung truyện: Yêu Hoàng Thái Tử

Khẩu thôn nhật nguyệt, 

Thủ nhưng trích tinh thần.

Vấn quân hà năng ngươi?

Một mạch phản nói chân.

Ngực ngưng ngũ khí thần, 

Đỉnh đầu tam hoa tụ.

Sờ nói kiến càng cũng hám cây, 

Dám hướng trời cao vũ cuồng đao!

Các chương mới nhất của truyện: Yêu Hoàng Thái Tử

Danh sách chương truyện Yêu Hoàng Thái Tử