Xuyên Việt Từ Chấp Ma Bắt Đầu

Tác giả: manthien

Thể Loại: Đồng NhânTiên HiệpXuyên Không

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 2

Lượt xem: 1162

Tóm tắt nội dung truyện: Xuyên Việt Từ Chấp Ma Bắt Đầu

"Làm đọc giả thì xin có chút văn hóa tý đi", dành cho các bác vote 0, và đặc biệt thánh to mồm có nick: Ninh Phàm.- Ta định viết truyện vô hạn lưu, xông qua các thế giới, lấy Chấp Ma làm chủ thế giới. Okie, có gì sai sao?- Ta viết cho vui, dành cho những ai thấy lạ muốn đọc, nhằm mục đích giải trí, không nhằm mục đích phá truyện. Okie được không!!- Truyện Chấp Ma ta thích đọc, bối cảnh hay nên ta muốn mượn đó làm nền viết một cầu chuyện Vô Hạn Lưu, không cầu thu phí, không cầu xếp hạng. Okie chứ!!!Mà các thánh, không thích có thể bỏ qua, làm gì mà xồn xồn nhảy vào, hết vote 0, rồi còn kêu to kêu nhỏ, giống như ta cướp của giết người không bằng.

Các chương mới nhất của truyện: Xuyên Việt Từ Chấp Ma Bắt Đầu

Danh sách chương truyện Xuyên Việt Từ Chấp Ma Bắt Đầu