Xuyên Toa Chư Thiên

Tác giả: Đại Nhật Dục Đông Hải

Thể Loại: Huyền ẢoĐồng NhânTiên Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 1087

Lượt xem: 20008

Tóm tắt nội dung truyện: Xuyên Toa Chư Thiên

Đây là một cái liên tục xuyên toa chư thiên, quần lâm Vạn Giới cố sự. Phong Vân trong, hắn kiếm chọn Hùng Bá... Tiểu Lý Phi Đao trong, hắn kiếm áp giang hồ... Dưới Thanh Vân Sơn, hắn nhìn xem Trương Tiểu Phàm từng bước một trưởng thành... Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, hắn thở dài một tiếng, thay đổi vận mệnh... Ngũ Hành Sơn dưới, hắn sờ sờ Hầu Tử đầu...======

-Cảnh giới phân chia : Hậu thiên » Tiên thiên » Tông sư » Đại tông sư (Sơ, trung, hậu kỳ, đại viên mãn). » Nguyên Thần cảnh: --» Bước một Ngưng Thần cảnh --» Bước hai Hóa Thần cảnh --» Bước ba Chân Thần cảnh. » Phản Hư cảnh: --» Thông Huyền cảnh. --» Pháp Tướng cảnh. --» Quy Chân cảnh. » Thiên Nhân chi cảnh. » Thiên Nhân chi cảnh.-------------

Tiên giới cảnh giới tu luyện, chia làm: Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Thái Ất, Đại La, Chí Cường bốn cảnh!

Tu đạo chi cảnh: Phân Định Thần,Lột Xác, Dạ Du, Nhật Du, Khu Vật, Hiện Hình, Phụ Thể, đến phụ thể, Quỷ Tiên chi cảnh .Cvt:cầu m.n vote 9-10 , Kim Phiếu , đánh giá 9-10 sau mỗi chương truyện là sự ủng hộ rất lớn cho các covert !

Các chương mới nhất của truyện: Xuyên Toa Chư Thiên

Danh sách chương truyện Xuyên Toa Chư Thiên