Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp A A Đát

Tác giả: Bản Cung Vi Bàn

Thể Loại: Xuyên Không

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1636

Lượt xem: 14510

Tóm tắt nội dung truyện: Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp A A Đát

(đã hoàn tất) khóa lại mười ngàn người mê hệ thống, Ngôn Ca cho là mình sẽ mê
đảo chúng sinh trở thành cây sinh người thắng, không nghĩ tới thụ nàng trợ
giúp đại lão lại song một lần nữa chuyết hắc hóa.

Quyển sách lại tên « đại lão nữ nhân nàng ngủ xong lại chạy » « luận nữ nhân
là một cái cây nguy hại » « mỗi cái hắc hóa đại lão phía sau đều có một cái
lòng dạ hiểm độc nữ nhân » « nữ nhân của ta nàng biến thành một gốc có vô số
hung khí cây » « thực vật cùng động vật thế giới tự nhiên »


Các chương mới nhất của truyện: Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp A A Đát

Danh sách chương truyện Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp A A Đát