Xích Luyện Thương Khung

Tác giả: Trư Trư Trư Trư Hâm

Thể Loại: Dị Giới

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 944

Lượt xem: 2779

Tóm tắt nội dung truyện: Xích Luyện Thương Khung

Dị huyễn đại lục, dị năng xưng hùng.

Tại đây, kỳ dị vô cùng. Thế nhân đều có thể dùng thông qua bản thân cố gắng,
tu luyện thành làm thật chính dị năng giả, do đó thức tỉnh bản thân bổn nguyên
dị năng.

Mà lại xem Hỏa thần Cổ Viêm, như thế nào thành tựu tuyệt thế dị năng, tiếu
ngạo thiên hạ!

※※※※※※ ※※※※※※※

Dị năng giả cảnh giới: Hành giả cảnh giới, Chân Vũ cảnh giới, Linh Thiên Cảnh
giới, Vương Đạo Cảnh giới, Hoàng Cực cảnh giới, Tôn Uy cảnh giới, Đế Diệt cảnh
giới, Thánh Vực cảnh giới...


Các chương mới nhất của truyện: Xích Luyện Thương Khung

Danh sách chương truyện Xích Luyện Thương Khung