Vũ Trụ Phách Nghiệp

Tác giả: Ngưu Gia Nhất Lang

Thể Loại: Khoa HuyễnĐô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 694

Lượt xem: 5237

Tóm tắt nội dung truyện: Vũ Trụ Phách Nghiệp

Vũ Trụ Phách Nghiệp giới thiệu tóm tắt: trên địa cầu thời đại Đại hàng hải, vẻn vẹn mấy trăm năm, người Anglo Saxon liền triệt để chúa tể toàn bộ Địa Cầu; thời đại biến thiên, khoa học kỹ thuật phát triển, địa cầu nho nhỏ đã càng ngày càng không cách nào thỏa mãn nhân loại phát triển nhu cầu, Vũ Trụ thời đại Đại hàng hải vô cùng sống động.Sinh viên đại học Lý Phục vô ý trong lúc đó thu được siêu cấp văn minh cho mình công dân phân phối văn minh hạt giống, từ đây dẫn dắt Z Quốc văn minh đi ra Địa Cầu, chúa tể Tinh Thần Đại Hải, trở thành Vũ Trụ bá chủ!

Các chương mới nhất của truyện: Vũ Trụ Phách Nghiệp

Danh sách chương truyện Vũ Trụ Phách Nghiệp