Võng Du: Sợ Đau Nên Ta Toàn Bộ Thêm Điểm Phòng Ngự

Tác giả: Thần Tích Điểu

Thể Loại: Võng Du

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 316

Lượt xem: 32310

Tóm tắt nội dung truyện: Võng Du: Sợ Đau Nên Ta Toàn Bộ Thêm Điểm Phòng Ngự

【 B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võng Du: Bởi vì quá sợ đau nhức toàn bộ điểm phòng ngự lực 】Bởi vì quá sợ đau nhức liền toàn bộ điểm phòng ngự.Làm một hòa bình người yêu thích Trương Phàm, gia nhập một món tên là 【 Thần Tích 】 du hí.Toàn bộ điểm lực phòng ngự sau đó, không nghĩ tới giác tỉnhS cấp thiên phú Tuyệt Đối Phòng Ngự."Tuyệt Đối Phòng Ngự: Kích hoạt sau đó thêm được tự thân lực phòng ngự thập bội. "

TRUYỆN FREE. SCAN ẢNH. TÁC RA NHIỀU CHƯƠNG RCẦU KIM SA, HỎA TINH. 1 CÁI BONUS 10C.BUFF ĐẬU BONUS CHƯƠNG, 10K ĐẬU BONUS 5C.

Các chương mới nhất của truyện: Võng Du: Sợ Đau Nên Ta Toàn Bộ Thêm Điểm Phòng Ngự

Danh sách chương truyện Võng Du: Sợ Đau Nên Ta Toàn Bộ Thêm Điểm Phòng Ngự