Võ Nhân Vô Địch

Tác giả: Kỳ Nhiên - 奇燃

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 98

Lượt xem: 15227

Tóm tắt nội dung truyện: Võ Nhân Vô Địch

Luyện Khí sĩ nhóm cao cao tại thượng, xem mạng người như cỏ rác, đem võ nhân làm môn hạ chó săn, trong lúc nói cười liền quấy lộng Cửu Châu phong vân?——[ đánh giết Vô Lượng kiếm tiên, EXP +666, tu luyện điểm +666 ][ đánh giết Phong Đô quỷ vương, EXP + 2333, tu luyện điểm +4666 ][ đánh giết Bá Thiên yêu thánh, EXP +1111, tu luyện điểm +555 ]Lục Nhiên: Tin hay không ta một quyền đấm chết các ngươi?

Các chương mới nhất của truyện: Võ Nhân Vô Địch

Danh sách chương truyện Võ Nhân Vô Địch