Vô Hạn Tây Du

Tác giả: Sái sái Nhị lang

Thể Loại: Võng Du

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 607

Lượt xem: 7318

Tóm tắt nội dung truyện: Vô Hạn Tây Du

Không giết xong yêu, qua không xong quan, đó là cái vô hạn thế giới
Một trăm linh tám tướng giận bên trên Hỏa Diệm sơn, Bát Tiên quá hải thủ kinh đông, mười tám hảo hán đối đầu mười tám vị La Hán, Thông Thiên giáo chủ khiêu chiến Tây Phương giáo chủ, Nhạc Phi giương cánh chín vạn dặm, Bao công dạ thẩm Hắc Hùng Tinh, Phiền Lê Hoa dũng cứu sư thúc Tôn Ngộ Không, Đăng Thảo Hòa Thượng thầm mến Tử Hà tiên tử tốt a, trở lên không tiết tháo nội dung cốt truyện, có thể là không có

Các chương mới nhất của truyện: Vô Hạn Tây Du

Danh sách chương truyện Vô Hạn Tây Du