Vô Địch Huyết Mạch

Tác giả: Tiêu Diêu Hoàn Vũ

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 2689

Lượt xem: 14192

Tóm tắt nội dung truyện: Vô Địch Huyết Mạch

Vô ngần vũ trụ, Huyết Mạch vi tôn!Xuất sinh quyết định tất cả, Siêu Phẩm Huyết Mạch Giả, sinh ra có Thần Thông, dời núi lấp biển, tróc tinh cầm nguyệt, Thập Phẩm Phế Mạch Giả, thọ không hơn trăm, tiền đồ u ám, giun dế một đời!Thiếu niên Dương Phàm, Thất Tinh Tông một phổ thông tạp dịch, chú định tầm thường một đời, thế nào biết chợt có kỳ ngộ, được Chí Bảo thôn phệ, nuốt vô tận Huyết Mạch, thành Vô Thượng Thánh Mạch, vô địch thiên hạ, ai không phục?Cảnh giới trong truyện:Khai Mạch Võ Giả, Đoán Cốt Võ Sư, Khai Khiếu Võ Hầu, Chân Nguyên Võ Tông, Trấn Quốc Vũ Quân, Vương Giả, Hoàng Giả, Đế Tôn, Chuẩn Thánh, Đại Thánh, Thánh Chủ, Bán Thánh, Thánh Nhân, Thánh Vương....Thang đo sức mạnh trong truyện:Đỉnh, Chân Lực, Chân Nguyên, Chân Đan, Pháp Tắc, Đế Tôn Pháp Tắc

Các chương mới nhất của truyện: Vô Địch Huyết Mạch

Danh sách chương truyện Vô Địch Huyết Mạch