Vi Khuẩn Tu Tiên

Tác giả: Cứu Cánh Niết Bàn

Thể Loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 394

Lượt xem: 3064

Tóm tắt nội dung truyện: Vi Khuẩn Tu Tiên

Vạn vật đều có thể thành tiên. Vi khuẩn được không?Một học y thanh niên, chẳng biết tại sao trong mưa xuyên qua.Tại tiên hiệp thế giới tu chân, tu võ, tu phật đều có thể thành đạo.Nhưng mà nếu như vi khuẩn cũng có thể tu tiên đâu?Ngàn ngàn vạn vạn vi khuẩn cùng một chỗ tu hành, thì tương đương với ngàn ngàn vạn vạn cái phân thân tại tu luyện.Luyện đan ta dựa vào vi khuẩn.Luyện khí cũng có thể.Đương tu tiên gặp vi khuẩn, sẽ là như thế nào.

Các chương mới nhất của truyện: Vi Khuẩn Tu Tiên

Danh sách chương truyện Vi Khuẩn Tu Tiên