Tuyệt Thế Chiến Tổ

Tác giả: Vẫn Lạc Tinh Thần

Thể Loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 305

Lượt xem: 1339

Tóm tắt nội dung truyện: Tuyệt Thế Chiến Tổ

Nhân vật chính từng bước đi lên, chứ không theo kiểu chuyển kiếp xong là vô địch luôn. Truyện này nên đọc từ từ nghiền ngẫm thì sẽ thấy hay hơn.

Cảnh giới trong truyện:
Tiên sư đẳng cấp: Pháp đồ, Sơ Tri (một đến chín cấp) Cảm Ngộ (cấp thấp, cấp trung, cấp cao, đỉnh cao), Thức Mệnh (nhất đến cửu trọng thiên)

Đẳng cấp võ giả: Vũ Đồ, Vũ Sĩ (một đến chín cấp) Vũ Sư (phổ thông, đại vũ, Tiên Thiên, đỉnh cao), Vũ Tông (nhất đến cửu trọng thiên)

Chiến giả đẳng cấp: Phàm cảnh, Lực cảnh (một đến chín cấp) Cự cảnh (cấp thấp, cấp trung, cấp cao, đỉnh cao), Huyền cảnh (nhất đến cửu trọng thiên)

Dị thú đẳng cấp: Dã thú, Huyền thú (một đến mười ba cấp) Hoang thú (một đến mười cấp)

Các chương mới nhất của truyện: Tuyệt Thế Chiến Tổ

Danh sách chương truyện Tuyệt Thế Chiến Tổ