Tuyệt Đại Thiên Đế

Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lý Bạch Trứ

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 27

Lượt xem: 1722

Tóm tắt nội dung truyện: Tuyệt Đại Thiên Đế

Thái Cổ Hồng Hoang, có cái thế vô địch Nhân Tộc Thần Linh, thiên uy sáng rực, khai thiên tích địa, trích tinh niết nguyệt. Có Ba Đầu Sáu Tay, phần thiên chử hải, trầm luân nhật nguyệt cấm kỵ Yêu Thần. Lại nhìn Thái Cổ Hồng Hoang đệ nhất nhân, Vạn Cổ Thiên Đế Sở Thánh, chuyển thế 100 vạn năm sau, ở dưới thấp kém Giới, Đại Chu Hoàng Triều, sáng lập ra cực hạn huy hoàng, lại lên Vương Tọa!

Các chương mới nhất của truyện: Tuyệt Đại Thiên Đế

Danh sách chương truyện Tuyệt Đại Thiên Đế