Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Tác giả: Kinh Đào Hãi Lãng

Tên khác: Tuy Pho Ban Sam Tien Gioi

Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpVõng Du

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1358

Lượt xem: 458044

Tóm tắt nội dung truyện: Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Game thủ chuyên nghiệp Lâm Thiên Dương, tại liên tục phấn đấu một cái tu tiên trò chơi sau sáu ngày sáu đêm, gục ở trước máy vi tính, sau khi tỉnh lại phát hiện mình rõ ràng đi tới cùng loại trong trò chơi Tu Tiên giới, hơn nữa phát hiện mình trong đan điền cư nhiên còn có trong trò chơi phó bản Thông Thiên Tháp, nhìn Lâm Thiên Dương như thế nào mang theo phó bản lưu lạc Tu Tiên giới!

 


Các chương mới nhất của truyện: Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới

Danh sách chương truyện Tùy Thân Phó Bản Sấm Tiên Giới