Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên

Tác giả: Tiểu Đoạn Thám Hoa

Thể Loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 1351

Lượt xem: 20254

Tóm tắt nội dung truyện: Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên

Thu Tiên đồ, đạp Thần cung, ta muốn tiêu dao!Tu Tán Anh, đúc Tiên thể, khắc vô thượng Tiên Ngân!Tinh không mở, Phong thần chiến, thần tiêu nơi xa quy gia lộ!Ta là Tiêu Hoa, đây là ta tại tiên giới di sơn đảo hải, sáng tạo sinh linh, tiêu dao thanh minh, trường sinh bất tử thậm chí tạo hóa càn khôn thành thần chuyện xưa!

Các chương mới nhất của truyện: Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên

Danh sách chương truyện Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên