Trường Sinh Ba Vạn Năm

Tác giả: Ẩm Tẫn Phong Tuyết Thiên Bôi

Thể Loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 171

Lượt xem: 3122

Tóm tắt nội dung truyện: Trường Sinh Ba Vạn Năm

Ba vạn năm trước, Tu Chân giới nghênh đón hắc ám náo động, cái thế thần vương lấy thân trấn áp hắc ám, bình hạ đại thế!Ba vạn năm sau, cổ kim lịch sử trở thành thần bí cấm kỵ, cực bắc địa hóa thành đại giới cấm thổ, không người bước vào!Mà một ngày này, một vị thành tiên giả từ cấm thổ đi ra......Cảnh Giới tu luyện hiện tại :

Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Độ Kiếp, Đại Thừa, Tiên Cảnh.Tiên Cảnh gồm : Bán Tiên, Linh Tiên, Chân Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Đại La Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Tôn.Các bạn có thể đọc truyện khác của mình làm trong khi chưa có chương mới tại http://Tu Chân Giới/member/6763 hoặc nhấn vào tên của mình ngay bên phải vào các truyện đã đăng để đọc có thể sẽ có vài truyện hợp với bạn.

Các chương mới nhất của truyện: Trường Sinh Ba Vạn Năm

Danh sách chương truyện Trường Sinh Ba Vạn Năm