Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống

Tác giả: Kim Sắc Miên Thiêm

Thể Loại: Trùng SinhĐô Thị

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 960

Lượt xem: 9511

Tóm tắt nội dung truyện: Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống

Trùng sinh thu hoạch được trang bức hệ thống, từ đó một đường cuồng chảnh khốc huyễn điếu tạc thiên!Tại trong thế giới của hắn, chỉ có một cái tôn chỉ, đánh trâu nhất người, ngâm đẹp nhất cô nàng.Hắn liền là vì trang bức mà sống, một thân bức khí tung hoành đô thị, toàn bộ Địa Cầu đều có thể cảm nhận được, hắn một khi trang bức, 300 km không có một ngọn cỏ.Phía trước cao năng báo động trước, có bức khí lan tràn, mời mang thật an toàn bộ!Full~1kc

Các chương mới nhất của truyện: Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống

Danh sách chương truyện Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống