Trò Chơi Lược Đoạt Giả

Tác giả: 爱会上颖

Thể Loại: Đô ThịVõng Du

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 45

Lượt xem: 2507

Tóm tắt nội dung truyện: Trò Chơi Lược Đoạt Giả

Người khác Tu Tiên, ta sửa trò chơi, trong trò chơi nhân vật năng lực đảm nhiệm để ta làm cướp lấy, cáp, có ai ta ngạo mạn! Đại gia ta không chỉ có muốn đoạt lấy những trò chơi này nhân vật năng lực, còn phải mình mở phát trò chơi tạo năng lực, nửa phút đánh bể toàn bộ vũ trụ

Các chương mới nhất của truyện: Trò Chơi Lược Đoạt Giả

Danh sách chương truyện Trò Chơi Lược Đoạt Giả