Trấn Áp Chư Thiên

Tác giả: Trấn Áp Chư Thiên

Tên khác: Tran Ap Chu Thien Full Prc

Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyền Huyễn

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 745

Lượt xem: 220774

Tóm tắt nội dung truyện: Trấn Áp Chư Thiên

Mở Vương Triều: tay trái xã tắc thần khí, tay phải trấn quốc thần khí (ngọc tỷ), bẩm thiên cáo địa định quốc hiệu! Từ đó, vâng mệnh với thiên, đã thọ Vĩnh Xương!

Tấn cấp hoàng triều: khai cương khoách thổ, bẩm thiên cáo đấy, sử lý quần thần, cáo thái bình khắp thiên hạ, Vương Triều cực hạn, chưa đủ chịu tải!

Tấn cấp đế quốc: bẩm thiên cáo đấy, chiêu lộ ra thịnh thế, ngưng tụ số mệnh Kim Long!

Tấn cấp Thiên Triều: diệt sát Thương Thiên, tự lập vi thiên, trẫm tức là thiên, thiên tức là trẫm!


Các chương mới nhất của truyện: Trấn Áp Chư Thiên

Danh sách chương truyện Trấn Áp Chư Thiên