Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả: Quan Kỳ

Tên khác: Tien Quoc Dai De Full Prc

Thể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpHuyền Huyễn

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 950

Lượt xem: 259052

Tóm tắt nội dung truyện: Tiên Quốc Đại Đế

Lại một truyện Tiên Hiệp tu luyện theo kiểu Đế Vương Chi Đạo khác của Quan Kỳ, ai từng thích Trường Sinh Bất Tử thì chắc cũng sẽ thích bộ này.

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!


Các chương mới nhất của truyện: Tiên Quốc Đại Đế

Danh sách chương truyện Tiên Quốc Đại Đế