Tịch Diệt Thiên Tôn

Tác giả: Luyến Phong

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1996

Lượt xem: 24573

Tóm tắt nội dung truyện: Tịch Diệt Thiên Tôn

Như thế nào chính? Như thế nào tà? Là thiên địa chính, ta là tà! Một Kiếm lướt
tà phong, một đời làm Thiên Tôn!

Chính đạo? Chọc ta người, chết! Tà đạo? Chọc ta người, chết! Trên đời các loại
muôn vàn thay đổi, chỉ có một kiếm run sợ tà phong!

Cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên ,Thánh Vực

- Hậu Thiên: Đoán Thể cảnh, Dung Thân cảnh, Dẫn Linh

-Tiên Thiên: Tam Hoa cảnh, Ngũ Khí cảnh, Nhân Nguyên cảnh, Địa Nguyên cảnh, Thiên Nguyên cảnh


Các chương mới nhất của truyện: Tịch Diệt Thiên Tôn

Danh sách chương truyện Tịch Diệt Thiên Tôn