Thú Liệp Thế Giới

Tác giả: Cung Trường Cửu Hổ

Thể Loại: Nhiều Converter

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 851

Lượt xem: 3283

Tóm tắt nội dung truyện: Thú Liệp Thế Giới

Đây là một cái nhân mạng tiện như cẩu thời đại, còn sống hoặc là trở nên nổi bật, hoặc là tựu là làm nô tỳ.

Hết thảy dùng thực lực vi tôn thế giới, muốn sống sót, nhất định phải không từ thủ đoạn.

Đại hồng thủy về sau sáng lập thời đại mới, một cái hoàn toàn bất đồng tương lai thế giới.

Tại đây không có Tinh Tế phi thuyền, tại đây không có tuyệt thế thần công, nơi này có là một đám dùng thân thể săn giết Long mà sinh hoạt chiến sĩ!

Kẻ săn thú thế giới, hết thảy đều bị săn bắn!

Các chương mới nhất của truyện: Thú Liệp Thế Giới

Danh sách chương truyện Thú Liệp Thế Giới