Thiên Vũ Thần Quyết

Tác giả: Nam Sơn Ức

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 118

Lượt xem: 3513

Tóm tắt nội dung truyện: Thiên Vũ Thần Quyết

Tiểu Trấn thiếu niên Võ Thiên Hạ, người mang Tuyệt Thế Huyết Mạch, một đường nghiền ép Các Lộ Thiên Tài, Võ Thiên Hạ, đạp Thương Khung, Vạn Giới Độc Tôn. Liệt Dương Đại Lục Tu Luyện Đẳng Cấp, chỉ có Hậu Thiên, Tiên Thiên, Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Hợp cái này bảy đẳng cấp Mỗi cái đẳng cấp phân ra làm cửu tầng...1 - 3 là sơ kỳ...... 4 - 6 là trung kỳ...... 7 - 9 là cao kỳ or là cao giai

Các chương mới nhất của truyện: Thiên Vũ Thần Quyết

Danh sách chương truyện Thiên Vũ Thần Quyết