Thần Ma Đại Đường Vô Địch Triệu Hoán

Tác giả: Đạm Đạm Đích Tư

Thể Loại: Quân SựHuyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 775

Lượt xem: 16497

Tóm tắt nội dung truyện: Thần Ma Đại Đường Vô Địch Triệu Hoán

[ Vương Triều Tranh Bá Lưu ]Thế kỷ 21 tam tốt thanh niên Lý Thừa Càn trọng sinh Thiên Vực,Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trở thành Dị Thế Đại Đường chi Vương!Được Vận Mệnh Thiên Bi trợ giúp, triệu hoán đông đảo trung hồn xuất thế,Vì đó chinh chiến chư thiên!Từ đó, Dị Thế Đại Đường mở ra một tờ mới tinh chương mới!Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, Đại Hán Quan Quân Hầu Hoắc Khứ Bệnh, Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn, Phi Hổ Tướng Quân Lý Tồn Hiếu, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ... Từng vị thiên kiêu lần lượt hoành không xuất thế, Dị Thế Đại Đường cũng bởi vậy đi hướng xưng bá chư thiên con đường...PS: Truyện bên trung đã ra gần 500c........

Các chương mới nhất của truyện: Thần Ma Đại Đường Vô Địch Triệu Hoán

Danh sách chương truyện Thần Ma Đại Đường Vô Địch Triệu Hoán