Thái Huyền Độn Tiên

Tác giả: Thập Cửu Đạo

Tên khác: Thai Huyen Don Tien

Thể Loại: Tiên HiệpDị GiớiHuyền Huyễn

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 753

Lượt xem: 211328

Tóm tắt nội dung truyện: Thái Huyền Độn Tiên

Thiên phát sát cơ, dời tinh dịch túc;

Địa phát sát cơ, long xà khởi lục;

Người phát sát cơ, Thiên Địa lật ngược.

Thiên Địa lật, quần tiên vẫn lạc, Thiên Đạo có thường mà tiên tịch thường biến, 《 Thái Huyền pháp lục 》 biến hóa, là báo trước Thiên Đạo pháp tắc đối với Thái Huyền Thiên cảnh chư tiên một lần thông thường tẩy bài, hay là đối với Thái Huyền Thiên triệt để phá vỡ, chỉ có trên lực lượng đỉnh phong quyết đấu về sau, mới có cuối cùng đáp án...


Các chương mới nhất của truyện: Thái Huyền Độn Tiên

Danh sách chương truyện Thái Huyền Độn Tiên