Ta Tiểu Thế Giới Có Thể Xuyên Việt

Tác giả: Cuồng Tiêu Bao Tử

Thể Loại: Kiếm HiệpHuyền ẢoDị Giới

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 30

Lượt xem: 2130

Tóm tắt nội dung truyện: Ta Tiểu Thế Giới Có Thể Xuyên Việt

Vương Bằng tại trên đỉnh nhân sinh thời điểm lại mắc phải làm cho người ta tuyệt vọng chứng bệnh, đầu nhập đạo quán, tĩnh tâm ngộ đạo. Cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, hắn bị một viên vẫn thạch đập chết, cũng nhờ đó hội ngộ Thế Giới Toái Phiến, mang hắn xuyên qua các loại khác biệt thế giới, nhân sinh chính là như thế trở nên đa dạng....

Các chương mới nhất của truyện: Ta Tiểu Thế Giới Có Thể Xuyên Việt

Danh sách chương truyện Ta Tiểu Thế Giới Có Thể Xuyên Việt