Ta Thật Không Phải Đại Lão

Tác giả: Cẩm Sắt

Thể Loại: Đô Thị

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 463

Lượt xem: 3781

Tóm tắt nội dung truyện: Ta Thật Không Phải Đại Lão

Chí Tôn Bảo nói: Giúp ta cứu sống Tử Hà, ta đưa ngươi Nguyệt Quang bảo hạp.Đoàn Dự nói: Giúp ta đẩy ngã Ngữ Yên muội muội, ta dạy cho ngươi Lục Mạch Thần Kiếm.Ngọc Hoàng đại đế nói: Giúp ta thuyết phục Vương Mẫu để cho ta cưới cái tiểu lão bà, ta để ngươi làm thần tiên.Diêm Vương nói: Giúp ta theo đuổi Mạnh bà, ta đem ngươi danh tự theo Sinh Tử Bộ trên đánh rới.. . .Nói đơn giản, đây chính là một thiếu niên con rối đến chư thiên vạn giới mạnh nhất Nguyệt lão hệ thống, không ngừng xuyên thẳng qua vạn giới làm nhiệm vụ, trợ công các giới đại lão, thu hoạch được vô hạn hack cố sự.

Các chương mới nhất của truyện: Ta Thật Không Phải Đại Lão

Danh sách chương truyện Ta Thật Không Phải Đại Lão