Ta Thần Ma Kiếm Thai

Tác giả: Tàn Kiếm

Thể Loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 12

Lượt xem: 1608

Tóm tắt nội dung truyện: Ta Thần Ma Kiếm Thai

Mười năm sinh tử quan, Thần Ma Kiếm Thai thành.Ta chi kiếm đạo, trảm sinh tử, trảm luân hồi, trảm thương thiên, trảm tạo hóa!Mặc cho ngươi lai lịch kinh thiên , mặc ngươi tuyệt thế phương hoa , mặc ngươi vô địch thiên hạ, ta từ một kiếm trấn áp!Chết, không phải đối ngươi tra tấn, còn sống mới là.(PS: Chân chính kiếm đạo vô địch văn)❥Cảnh giới:Cơ sở lĩnh vực: Chủng Tức cảnh, Ngoại Đan cảnh, Nội Đan cảnh.

Đạo Cảnh lĩnh vực: Đạo Chủng cảnh, Đạo Thai cảnh, Thai Tức cảnh.

Pháp Tắc lĩnh vực: update...

❧=============~~❁~~=============❦❧ Truyện đại thần Tàn Kiếm mới ra.❧ Cầu đề cử: Nguyệt phiếu, đậu, bổ cáo lệnh, kim sa châu, hỏa tinh châu....

Các chương mới nhất của truyện: Ta Thần Ma Kiếm Thai

Danh sách chương truyện Ta Thần Ma Kiếm Thai