Sống Lại Tục Nhân Một Viên

Tác giả: Hạt Bán Thân

Thể Loại: Trùng SinhĐô Thị

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 119

Lượt xem: 1232

Tóm tắt nội dung truyện: Sống Lại Tục Nhân Một Viên

Ở này dung tục xã hội, nếu muốn sống được có tôn nghiêm, ngươi trừ theo dung tục, không còn cách khác!Sống lại trước Vương Bột không biết rõ đạo lý này, vì lẽ đó hắn:Nhà tan!Người vong!Thê cách!Tử tán!Sau khi sống lại, Vương Bột cuối cùng đã rõ ràng rồi dung tục xã hội, tục nhân giữa đường, tiền tài vì là vương đạo lý!

Các chương mới nhất của truyện: Sống Lại Tục Nhân Một Viên

Danh sách chương truyện Sống Lại Tục Nhân Một Viên