Quỷ Kiếm Chí Tôn

Tác giả: Cổ Thần

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 741

Lượt xem: 10804

Tóm tắt nội dung truyện: Quỷ Kiếm Chí Tôn

Sinh cho rằng nhân kiệt, tử cũng Quỷ Hùng!

Nhân vật chính Diệp Thần, một người một chiêu kiếm, lang bạt Địa Ngục, vung kiếm âm minh, giết tiến vào âm tào địa phủ, chém cô hồn dã quỷ, giết âm minh quỷ thần!

Mà lại, xem Diệp Thần thân nằm hoàng tuyền, hồn quá làm sao, tìm Mạnh Bà, hỏi Tam Sinh, cùng vạn ngàn quỷ nữ ở bỉ ngạn ngắm hoa!

Các chương mới nhất của truyện: Quỷ Kiếm Chí Tôn

Danh sách chương truyện Quỷ Kiếm Chí Tôn