Quan Bảng

Tác giả: Ẩn Vi Giả

Thể Loại: Lịch Sử

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 1931

Lượt xem: 40867

Tóm tắt nội dung truyện: Quan Bảng

Lịch sử chân tướng vĩnh viễn là người mù sờ voi, chính trị chân tướng vĩnh viễn là không có chân tướng!

Ở tràn đầy khó bề phân biệt, thiệt giả khó phân biệt con đường làm quan đấu tranh trong, Tô Mộc đem như thế nào lợi dụng quan bảng, đi khai thác thuộc về mình một mảnh thiên địa, hoàn thành chính mình đáy lòng kia phân nho nhỏ nguyện vọng đâu? Hết thảy đều ở quan bảng...

Lão Ẩn năm 2012 dốc toàn lực chế tạo quan trường sảng văn, mời chư quân ủng hộ nhiều hơn!

Các chương mới nhất của truyện: Quan Bảng

Danh sách chương truyện Quan Bảng