Quái Vật Nhạc Viên

Tác giả: Tửu Chử Hạch Đạn Đầu

Thể Loại: Khoa HuyễnHuyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 1228

Lượt xem: 3909

Tóm tắt nội dung truyện: Quái Vật Nhạc Viên

800 năm trước, các nơi trên thế giới bầu trời mở ra ba ngàn toà hư không đại môn, giống như ba ngàn viên màu sắc khác nhau tròng mắt treo lơ lửng với vòm trời bên trên, vô số quái vật từ tròng mắt bên trong mãnh liệt mà ra.Có một đòn bên dưới có thể tồi thành hủy tường, hình thể to lớn, lấy thịt người làm thức ăn Cự Hình Chủng;Có ký sinh thân thể, rút lấy thân thể dinh dưỡng, khống chế loài người vì chính mình phục vụ Ký Sinh Chủng;Có tiềm tàng với loài người thành thị, ngụy trang thành loài người dáng dấp, lấy người huyết làm thức ăn Phệ Huyết Chủng. . .Trong một đêm, loài người bị trở thành chuỗi thực vật dưới chót nhất sinh vật.Toàn bộ thế giới, trở thành quái vật thiên đường. . .( đây là một cái ghi chú: Quyển sách không phải là mạt thế văn, không phải là mạt thế văn, không phải là Mạt! Thế! Văn! )Tác giả tự định nghĩa nhãn mác: Sủng vật nhiệt huyết triệu hoán lưuCảnh giới: Thanh Đồng-Bạch Ngân-Hoàng Kim-Siêu Phàm-Bán Thần-Thiên Mệnh(Hư Thần)-Thần Tắc(Chân Thần)-Thần Trật(Thiên Thần)-Thần Cực(Chủ Thần)

Siêu Phàm gồm 3 cảnh: Thánh Hỏa cảnh-Trường Sinh cảnh-Đế Cung cảnh

Thành Hỏa cảnh gồm: Bạch Viêm cảnh-Xích Viêm cảnh-Lam Viêm cảnh-Tử Viêm cảnh-Kim Viêm cảnh

Trường Sinh cảnh gồm 9 bước: 1 bước thấp nhất-9 bước cao nhất

Đế Cung cảnh: Hắc Kim cảnh-Xích Kim cảnh-Hoàng Kim cảnh-Bạch Kim cảnh-Tử Kim cảnh

Thiên Mệnh cảnh: Nhất chuyển - ... - Cửu chuyển

Thần Tắc cảnh: gồm chín danh sách

Thần Trật cảnh: từ cao đến thấp Công Hầu Bá Tử Nam

Thần Cực cảnh

Các chương mới nhất của truyện: Quái Vật Nhạc Viên

Danh sách chương truyện Quái Vật Nhạc Viên