Phu Quân Ở Nơi Nào

Tác giả: Thích Ăn Nãi Hoàng Bao

Thể Loại: Đồng NhânNữ Hiệp

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 53

Lượt xem: 5789

Tóm tắt nội dung truyện: Phu Quân Ở Nơi Nào

2014 năm ngày một tháng một 

Đối với Kwon Ji Yong mà nói, là cái đặc thù ngày 

Một ngày này, hắn lần đầu tiên gặp được trong truyền thuyết nữ quỷ 

Một ngày này, hắn mạc danh kỳ diệu làm thành nữ quỷ phu quân 

Một ngày này, hắn hi lí hồ đồ đã bị nữ quỷ bò lên 

Đối với Độc Cô Du mà nói, là cái đặc thù ngày 

Một ngày này, nàng rốt cục gặp được trong truyền thuyết phu quân 

Một ngày này, nàng rốt cục phải gả cấp chính mình phu quân 

Một ngày này, nàng rốt cục có thể làm một cái hảo thê tử 

N năm sau 

Độc Cô Du: Ngươi không có cùng ta nói, ngươi không phải Kwon Ji Yong 

Kwon Ji Yong: Ta là Kwon Ji Yong a, toàn thế giới đều biết đến ta là Kwon Ji Yong 

Độc Cô Du: Ta nói Kwon Ji Yong không phải ngươi 

Kwon Ji Yong: Kia còn có ai? Ta là Kwon Ji Yong, là ngươi phu quân a, năm đó là, hiện tại càng là!

Xem văn cần biết:

1, bài này nhạc dạo vì hoan thoát, cho nên chẳng phải nói 14 năm Kwon Ji Yong bất ổn trọng, mà là hắn gặp như vậy kỳ ba muội tử. Nếu thật là hiện thực lời nói, ta phỏng chừng hắn sẽ trực tiếp báo nguy ~ vui vẻ hư cấu thêm hiện thực, cho nên tích cực đảng chớ nhập ~~

2, bài này mười vạn tự trước kia sẽ không gục 

3, bài này thật sự thật điệu tiết tháo!![ đây là cơ hữu tự mình luận chứng ]

Văn án kẻ vô năng phải lạy ~~~ đơn giản mà nói chính là một cái lấy hiện tại gắn liền với thời gian tiết điểm, Kwon Ji Yong gặp gỡ một đóa kỳ ba? Muội tử chuyện xưa, bởi vì văn nội thời gian khẳng định muốn so hiện thực đến mau, cho nên đại bộ phận đều là hư cấu, có chút địa phương cũng sẽ có điều cải biến, tích cực đảng thận nhập ~~

Nội dung nhãn: K-biz chuyên nhất tình xuyên không thời không vòng giải trí 

Các chương mới nhất của truyện: Phu Quân Ở Nơi Nào

Danh sách chương truyện Phu Quân Ở Nơi Nào