Phao Nữu Tác Tệ Khí

Tác giả: Viên Kiểm Miêu

Thể Loại: Đô Thị

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 696

Lượt xem: 7215

Tóm tắt nội dung truyện: Phao Nữu Tác Tệ Khí

Muốn hung hăng càn quấy qua công tử ca?

Muốn ngưu bức qua xã hội đen?

Muốn hái lượt Cực phẩm cô nàng?

Tiểu Lôi ti nơi tay, hết thảy có ta!

Từ khi có một ngày, Lâm Thiên đạt được một cái tương lai trí tuệ nhân tạo, hết
thảy đều thay đổi...


Các chương mới nhất của truyện: Phao Nữu Tác Tệ Khí

Danh sách chương truyện Phao Nữu Tác Tệ Khí