Nộ Hao

Tác giả: Ngã Vi Bút Cuồng

Thể Loại: Nhiều Converter

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1006

Lượt xem: 8145

Tóm tắt nội dung truyện: Nộ Hao

Zombie đột kích không phải thiên tai là âm mưu! T virus không phải độc dược mà là tiến hóa môi! Chỉ cần cố gắng, Zombie cũng có thể trị hết!

Tận thế tiến đến, nhân tính sa đọa, biến dị thú răng nanh, bị điều khiển Zombie, là cái gì cải biến nhân loại sinh tồn hoàn cảnh?

Đi theo trạch nam Tần Diệp, cùng một chỗ tiến vào cái này điên cuồng thế giới a! Xem hắn như thế nào phát triển, trị hết biến thành Zombie thân nhân, tìm được chính mình chân ái, hung hãn vệ tôn nghiêm của con người!

Đã không có đường lui, không tiến tiến tựu là tử vong! Sinh tồn không tiếp thụ mềm yếu, chỉ cần ngươi nộ hao, thì có chính mình ngày mai!

Các chương mới nhất của truyện: Nộ Hao

Danh sách chương truyện Nộ Hao