Nhi Tử Của Ta Là Hoàng Đế

Tác giả: Đại Gia Tử

Thể Loại: Lịch Sử

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 676

Lượt xem: 19683

Tóm tắt nội dung truyện: Nhi Tử Của Ta Là Hoàng Đế

Là một vị hoàng đế, Cơ Hạo lại là một chút đều cao hứng không nổi.Bởi vì, hắn phát hiện mình có một đám muốn bản thân ngôi vị hoàng đế cường hãn nhi tử.Triệu Chính, Lưu Triệt, Lưu Tú, Dương Kiên, Dương Nghiễm, Lý Thế Dân, Lý Long Cơ, Triệu Khuông Dận, Chu Nguyên Chương, trình diễn mạnh nhất cửu long tranh đoạt dòng chính.Vũ Mị Nương, Lữ trĩ, Dương Ngọc Hoàn, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thiền, Triệu Phi Yến, Mị Nguyệt . . . Hậu cung, tranh sủng đấu diễm, cung đấu không ngớt.Bên ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, bên trong có cả triều gian thần cùng thiên tai liên tục, lại thêm hoàng tử tranh đoạt dòng chính, hậu cung tranh thủ tình cảm, Cơ Hạo luôn cảm giác bản thân đây là muốn xong tiết tấu a!PS: Nhi tử thân sinh, vì bảo trì nguyên vị, thiết lập theo họ mẹ, khi nào lên ngôi hoàng đế mới đc theo họ Cơ**** Main nhiều vợ, chính nghĩa nhân sĩ thích chung tình 1 vợ cẩn thận mà vào.**** Truyện xây dựng thế lực bem nhau**** Những mức buff:

10 np = 1 chương

1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương

1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương

1 Thất Thải Châu = 2 chương

1 Kim Sa Châu = 3 chương

Các chương mới nhất của truyện: Nhi Tử Của Ta Là Hoàng Đế

Danh sách chương truyện Nhi Tử Của Ta Là Hoàng Đế