Ngoại Thích Chi Nữ

Tác giả: Ngũ Diệp Đàm

Thể Loại: Trùng Sinh

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 127

Lượt xem: 18027

Tóm tắt nội dung truyện: Ngoại Thích Chi Nữ


Minh Lạc kiếp trước bị thái hậu cô mẫu gả cho tay cầm trọng binh lục hoàng thúc Túc vương,Túc vương đăng cơ ngày, cũng là nàng mệnh vẫn thời điểm.Trùng sinh trở lại mười lăm tuổi, nàng còn khuê nữ,Một thế này, nàng cũng không làm người khác đánh cờ quân cờ.Túc vương: Ngươi không muốn gả cũng phải gảNội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước trùng sinh ngọt văn sảng vănLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Minh Lạc ┃ vai phụ: Triệu Thành, Triệu Huyên, Cảnh Hạo ┃ cái khác:

Các chương mới nhất của truyện: Ngoại Thích Chi Nữ

Danh sách chương truyện Ngoại Thích Chi Nữ