Ngã Đích Thần Chi Hệ Thống

Tác giả: Hiên Viên Long Dạ

Thể Loại: Nhiều Converter

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 848

Lượt xem: 5057

Tóm tắt nội dung truyện: Ngã Đích Thần Chi Hệ Thống

Chúng ta chân heo Long Nguyệt Dạ trước kia là một cái sát thủ, bây giờ là một cái chết chỗ ở nam nhân, hắn trúng giải thưởng lớn nữa à! !

Gì cơ? Nhân vật đoái gọi? ? Năng lực hối đoái?

Như vậy có thể đoái gọi cái hoàn mỹ nữ bộc trưởng.

Ba không Tử Linh sư.

Tụ tập trí tuệ cùng mỹ mạo tại một thân Tifa.

Manh Manh vung hành ca cơ.

Vung ~ tao năm, cầm lấy đao bổ củi nghênh hướng thuyền tốt chi lộ a. 《 khẩu hồ a! 》

Vung ~~ mở ra hệ thống tiến về trước nam nhân tha thiết ước mơ Thủy Tinh cung a!

Các chương mới nhất của truyện: Ngã Đích Thần Chi Hệ Thống

Danh sách chương truyện Ngã Đích Thần Chi Hệ Thống