Minh Mạt Kỹ Sư

Tác giả: Mét Nhưỡng

Thể Loại: Lịch Sử

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 1143

Lượt xem: 26912

Tóm tắt nội dung truyện: Minh Mạt Kỹ Sư

Thế kỷ hai mươi mốt công nghiệp thiết kế sư Lý Thực xuyên việt đến Minh mạt.

Không có tiền? Làm cái phi toa máy dệt vải, lập tức kiếm được đầy bồn đầy bát
(*đầy túi).

Không quen Minh mạt kém cỏi vệ sinh? Phát minh cái xà phòng kem đánh răng tới
để cho Minh triều tẩy được rực rỡ hẳn lên

Khởi nghĩa nông dân? Loạn thế nhân mạng ti tiện như chó? Xi-măng bê tông lăng
lâu đài bảo hộ ngài sinh mệnh an toàn!

Mãn Thanh xuôi nam sanh linh đồ thán? Tại ta nòng súng có khương tuyến phía
trước, cái nào dám nói một cái chữ không?

Ta đại pháo tầm bắn ở trong! Toàn bộ đều ta người Hán thổ địa!


Các chương mới nhất của truyện: Minh Mạt Kỹ Sư

Danh sách chương truyện Minh Mạt Kỹ Sư