Mệnh Chi Đồ

Tác giả: Mạc nhược mộng hề

Thể Loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 2018

Lượt xem: 19991

Tóm tắt nội dung truyện: Mệnh Chi Đồ

Thuận Ứng Thiên Mệnh người, bi; nghịch Ứng Thiên Mệnh giả, chết!

Như thế có thể làm sao? Khẩn cầu thiên địa phù hộ?

Thật tình không biết thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!

Thân thế nhấp nhô, lại nhìn hắn như thế nào đối mặt nhân sinh!

Kinh lịch trải qua đại biến, lại nhìn hắn như thế nào dần dần lột xác!

Vận mệnh hàng lâm, lại nhìn hắn như thế nào đối kháng vận mệnh!

Cầm Kích Loan Cung, lại nhìn hắn như thế nào kéo phá thương khung!

Hủy Thiên, Diệt Địa, Lục Thần, Đồ Ma, Tru Tiên, Phệ Hồn, Trấn Yêu, Trảm Thi, Thí Phật!

Nghịch mệnh vận, Đạp Thiên đồ, hết thảy đều ở —— 《 Mệnh Chi Đồ 》!


Phân Chia Đẳng Cấp

Tu Chân Giới tu vi cảnh giới phân chia:

ban đầu chia làm ba cái Đại Cảnh Giới:

Luyện Khí, Ngưng Khí, Cố Khí Kỳ.

Ba cái Đại Cảnh Giới mỗi cái cảnh giới chia làm 36 Tầng

sau đó tới Kim Đan cấp bậc phân như sau : Kim Đan, Thai Hóa, Nguyên Anh, Thần Hóa, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp


...


Nhục thân tu vi cảnh giới phân chia (cũng là cương thi cấp bậc ):

Cương thi, Thiết Thi, Đồng Thi, Ngân Thi, Kim Thi, Thi Vương, Thi Hoàng, Thi Đế, Thi Tiên

Phân làm bốn cái Tiểu Cảnh Giới, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn.


...

Trân Bảo cấp bậc phân chia :

Phàm thiết, bảo khí, pháp khí , sau đó là tới Linh khí nhất phẩm, Nhị Phẩm, Tam Phẩm... Cửu phẩm.

...
*-từ chương 70 trở đi mới vào cốt truyện nhé các bạn(ko tin thì cứ đọc) ...

*-Bên trung ra hơn 1k6c và tác giả vẫn còn đang viết , là đại thần nhé :)

Các chương mới nhất của truyện: Mệnh Chi Đồ

Danh sách chương truyện Mệnh Chi Đồ