Mạt thế nhiệm vụ hệ thống

Tác giả: Mị ảnh hồng

Thể Loại: Khoa HuyễnDị Năng

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 187

Lượt xem: 4180

Tóm tắt nội dung truyện: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống

Ngươi muốn biết vì sao hùng bá nhất phương khủng long sẽ tiêu thất sao? Ngươi muốn biết vì sao Địa Cầu từng có băng hà thế kỷ sao? Ngươi muốn biết vì sao Hậu Nghệ biết tiến hành bắn mặt trời sao?

Địa Cầu lại một lần nữa tiến hành hủy diệt tính mạt thế thời đại, một cái bị thần lựa nhân loại đem mang ngươi phá giải đây một loạt vấn đề, cứu vớt thế giới không phải nói nói mà thôi.

Các chương mới nhất của truyện: Mạt thế nhiệm vụ hệ thống

Danh sách chương truyện Mạt thế nhiệm vụ hệ thống

Truyền Tống đến Trang: