Lưu Manh Dược Sư

Tác giả: Nhạc Dật

Thể Loại: Huyền ẢoTiên HiệpXuyên Không

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 627

Lượt xem: 2375

Tóm tắt nội dung truyện: Lưu Manh Dược Sư

Ta sinh ra để nghịch thiên!Hắn đã từng là hi vọng chấn hưng gia tộc. Nhưng sau hai mươi tuổi, hắn không tiến thêm.Đại nạn không chết, trở thành vạn thế chú mục dược sư, lại cam tâm chỉ làm mùi thơm hoa cỏ, phục vụ các mỹ nữ.Trải qua ngàn khó vạn hiểm, lần lượt kỳ ngộ để hắn đứng ở Huyễn Vân đại lục đỉnh phong!Trùng sinh tại dị thế Lăng Hiểu Thiên —— làm lưu manh cười nhìn nhân sinh!

ĐẠO HỮU NÀO ĐI NGANG QUA CHO GÀ XIN VIÊN CHÂU VỚI Ạ!======================================

Truyện đang convert mong các huynh đài ủng hộHệ Thống Chưởng Môn

https://Tu Chân Giới/he-thong-chuong-mon/Đô Thị Chi Vạn Giới Thiên Tôn

https://Tu Chân Giới/do-thi-chi-van-gioi-thien-ton/Võng Du Tiên Võ Chi Tối Cường Thiên Đế

https://Tu Chân Giới/vong-du-tien-vo-chi-toi-cuong-thien-de/

Các chương mới nhất của truyện: Lưu Manh Dược Sư

Danh sách chương truyện Lưu Manh Dược Sư