Long Thần Chí Tôn

Tác giả: Thất Loan

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 1987

Lượt xem: 10471

Tóm tắt nội dung truyện: Long Thần Chí Tôn

Bình thường thiếu niên không có cái thế thiên phú, lại có kinh thế bối cảnh, thân có thần bí huyết mạch, thân tàng Tà Long Thần.Một trận tử vong biến cố, khiến thiếu niên dung hợp Tà Long Thần ký ức cùng Võ Hồn, thần uy chấn thiên hạ!Rồng ngủ đông đã kinh ngủ, vừa kêu động Thiên Sơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tính tới giờ(chương 1786) truyện chia làm 3 giai đoạn, thần giới, tiên giới, phàm giới

Các chương mới nhất của truyện: Long Thần Chí Tôn

Danh sách chương truyện Long Thần Chí Tôn