Long Mạch Thợ Săn

Tác giả: Siêu Trắc Vệ

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 103

Lượt xem: 7052

Tóm tắt nội dung truyện: Long Mạch Thợ Săn

Cùng hôi ưng ở rất gần nhau.

Cách hạo kiếp Tàn Dương cùng Phí Luân nhìn nhau.

Càng có cái kia đại diện cho phép thuật văn minh thành tựu tối cao Ngả Bá Luân.

Đây chính là đa nguyên vũ trụ.

Trên bản chất chính là một cái du hiệp gian khổ khi lập nghiệp thành tựu cao giàu đẹp cố sự, đương nhiên bạch phú mỹ khẳng định có.

Các chương mới nhất của truyện: Long Mạch Thợ Săn

Danh sách chương truyện Long Mạch Thợ Săn