Long Huyết Chiến Tôn

Tác giả: Ngã Thị Đa Dư Nhân

Thể Loại: Nhiều Converter

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 60

Lượt xem: 2426

Tóm tắt nội dung truyện: Long Huyết Chiến Tôn

Một giọt màu vàng Chân Long tinh huyết để Lăng Động thân thể phát sinh thần bí biến hóa, mạnh mẽ tinh huyết sức mạnh ở Lăng Động trong biển ý thức mở ra một chỗ mấy chục mét đại "Chân Long không gian", "Chân Long không gian" bên trong thần kỳ màu vàng bia đá ngoại trừ có một bộ ( Lưu Ly Kim thân quyết ) ở ngoài còn nắm giữ hoàn thiện công pháp hiệu quả, có thể đem không trọn vẹn công pháp hoàn nguyên, còn có dung hợp công pháp hiệu quả, có thể đem tương tự hai loại cấp thấp công pháp dung hợp thành cao hơn một cấp công pháp, dung hợp dược thảo, đan dược năng lực. . . Hắn muốn cho cha mẹ một lần nữa trở lại Lăng gia.

Các chương mới nhất của truyện: Long Huyết Chiến Tôn

Danh sách chương truyện Long Huyết Chiến Tôn