Loạn Tiên

Tác giả: Tây Qua Hữu Bì Bất Hảo Cật

Thể Loại: Linh DịTiên HiệpĐô Thị

Trạng thái: Truyện Hoàn Thành, Truyện Full

Số chương: 292

Lượt xem: 14840

Tóm tắt nội dung truyện: Loạn Tiên

Thế gian sinh linh, đều do tam hồn thất phách tạo thành, ba hồn chủ tinh thần tư tưởng, bảy phách thành thể thân huyết nhục, con đường tu hành, trước luyện bảy phách, lại rèn ba hồn, cuối cùng ba hồn hợp vừa tu thành Nguyên Thần, nhưng phải Trường Sinh... . Chu Thiếu Cẩn vừa mới thi đại học tốt nghiệp, đạt được nhân sinh bên trong thứ nhất một công việc —— vô thường! Một khắc này, Chu Thiếu Cẩn biết, một cái Tân Thế Giới đại môn đã hướng hắn chậm rãi mở ra... .

Các chương mới nhất của truyện: Loạn Tiên

Danh sách chương truyện Loạn Tiên