Kiếm Hạ Càn Khôn

Tác giả: Bạch Vân Cao Ngọa

Thể Loại: Huyền Ảo

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 33

Lượt xem: 2248

Tóm tắt nội dung truyện: Kiếm Hạ Càn Khôn

Dưới núi có hồng trần vạn trượng, trên núi có ẩn tông ba ngàn, ngoài núi có phong sương vũ tuyết. Ta chỉ một kiếm, không cần sơn hà run rẩy, không cần thiên địa cúi đầu, nhưng muốn thế gian này thanh minh, muốn cái này càn khôn sáng sủa!

Các chương mới nhất của truyện: Kiếm Hạ Càn Khôn

Danh sách chương truyện Kiếm Hạ Càn Khôn