Khoái Hoạt Liền Xong Việc

Tác giả: Lại Đụng Nam Tường

Thể Loại: Tiên HiệpDị Giới

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 81

Lượt xem: 5474

Tóm tắt nội dung truyện: Khoái Hoạt Liền Xong Việc

Thạch Nhiên mang theo trọng tật thân thể đi vào dị giới, hóa thân "Thanh Trần Cổ Môn" cùng thế hệ mạnh nhất đệ tử, nhưng mà lại là một bộ độ kiếp thất bại phế thể.Dưới cơ duyên xảo hợp mở ra hệ thống, có thể thu thập các loại cảm xúc, chuyển hóa làm tu vi.Tông môn thi đấu, trước mắt bao người hướng đối thủ sử dụng Thiên Niên Sát, Trí Kỳ tại chỗ qua đời, hơn hai ngàn người cái cằm đều kém chút rớt xuống đất."Thu thập cảm xúc giá trị: Bội phục + 4000, chấn kinh + 14556, xem thường + 1629800 "Quốc chủ thọ yến, ngay trước cả nước cường giả đỉnh cao mặt tập ngực tuyệt sắc công chúa (cuồng bóp cái chủng loại kia), mọi người ở đây đều hai mắt trừng như trâu linh, sát ý cuồn cuộn!"Thu thập cảm xúc giá trị: Hoảng sợ + 512, chấn kinh + 967864, sát ý + 67634156 ""Sử dụng Chí Tôn rút thưởng khoán, thu hoạch được thượng cổ bí kỹ - ngươi qua đây a!""Tốn hao chín ngàn ức cảm xúc giá trị, mua sắm thần cách một viên."Vung đao phấn chước, khi người tan tác.Khoái hoạt liền xong việc.

Các chương mới nhất của truyện: Khoái Hoạt Liền Xong Việc

Danh sách chương truyện Khoái Hoạt Liền Xong Việc