Hồng Hoang Tam Quốc Triệu Hoán Vũ Tướng

Tác giả: Thệ xuyên lưu

Thể Loại: Quân SựĐồng NhânDị Giới

Trạng thái: Còn tiếp...

Số chương: 330

Lượt xem: 1882

Tóm tắt nội dung truyện: Hồng Hoang Tam Quốc Triệu Hoán Vũ Tướng

: Cùng Kỳ Lữ Bố một kích Phương Thiên, phá nát Dực Thiên đại châu.Hắc rống Trương Phi vung vẩy trường mâu, hống một tiếng đánh gãy hư không.Tham Lang Tào Tháo cầm trong tay Ỷ Thiên, Đại Mộng trước trận trảm tướng.Thông Thiên Nhất Kiếm Tây Lai, thử kiếm muôn dân.La Hầu thống ngự Đại Hoang, ma khí đông tập.Vu Tộc thúc đẩy Hoang Thú, cùng yêu tranh Thiên.Nếu nói tam thanh chiến Tam Anh, Mã Siêu chiến Thái Nhất, Gia Cát Thần Toán mưu Tử Khí, không đủ.Này lấy ta triệu hoán giới diện tới:Nguyên Bá, Hạng Vương, Lưu Bá Ôn;Hàn Tín, Tiêu Hà, Lý Tồn Hiếu.Ta lấy Vạn Cổ chiến hồng hoang.Phá Cách , Max Hay

Các chương mới nhất của truyện: Hồng Hoang Tam Quốc Triệu Hoán Vũ Tướng

Danh sách chương truyện Hồng Hoang Tam Quốc Triệu Hoán Vũ Tướng